Numer wpisu
91/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00007/08
Data wydania
2008-02-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. TREX-HAL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26,44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03