Numer wpisu
92/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich transportem
Znak sprawy
Ek I-7663/00008/08
Data wydania
2008-02-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PEKBUD Przemysław Pyzik, ul. Energetyków 59A, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03