Numer wpisu
96/B/2008
Dotyczy
Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla GZE na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do Młynówki
Znak sprawy
Ek I-6210/00001/08
Data wydania
2008-03-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GZE, ul. Barlickiego 2, Gliwice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
Cofnięcie z urzędu
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03