Numer wpisu
97/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla III etapu Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek I-7624/00016/08
Data wydania
2008-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik- pełnomocnik Sebastian Adamski, ul. 3-go Maja 11, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03