Numer wpisu
101/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 2808//229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00016/08
Data wydania
2008-03-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
5 M LOGISTYKA PIEKARNIE CUKIERNIE Beata Bennek, ul. Golejowska 29; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03