Numer wpisu
103/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3951/26, 3954/26, 3956/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00039/08
Data wydania
2008-03-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza: ul. Cmentarna 1; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03