Numer wpisu
105/B/2008
Dotyczy
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym”
Znak sprawy
Ek I-7624/00073/07
Data wydania
2008-03-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „UTEX” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 1 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03