Numer wpisu
106/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00040/08
Data wydania
2008-03-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Stanisława Małachowskiego 145; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03