Numer wpisu
107/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00047/08
Data wydania
2008-03-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma REMONTEX SPÓŁKA Z O.O., ul. Józefa Rymera 4; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03