Numer wpisu
108/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej, rosnącej na terenie działki nr 3044/177, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00060/08
Data wydania
2008-03-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Sebastian Janczur, ul. Waltera Larysza 6; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03