Numer wpisu
110/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej 15 A.
Znak sprawy
Ek I-7635/00042/08
Data wydania
2008-03-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kurpiowska 15 A; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03