Numer wpisu
113/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli 'androscoggin', rosnącej na terenie działki nr 2074/20, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00106/08
Data wydania
2008-03-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE”, Osiedle Południe 37; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03