Numer wpisu
117/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnącego na terenie działki nr 2972/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00096/08
Data wydania
2008-03-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „LUBAR” B.K.M. Mężyk Spółka Jawna: ul. Frontowa 10d; 44 – 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03