Numer wpisu
127/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00015/08
Data wydania
2008-03-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F.P.H.U. "Gyndach II" Piotr Hamerla, ul. M. Buhla 45, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03