Numer wpisu
129/B/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00016/08
Data wydania
2008-03-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Ecol" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03