Numer wpisu
130/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów 13 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00059/08
Data wydania
2008-03-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Monika Zaręba i Stanisław Politański, ul. Sosnowa 5; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03