Numer wpisu
131/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2539/307, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00091/08
Data wydania
2008-04-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
AKFOL - 1 P. W. Andrzej Bieniak, ul. Sosnowa 7; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03