Numer wpisu
132/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Miejsckiej Żory na przebudowę rowu R-2 i odprowadzanie wód deszczowych z terenu KSSE "Wygoda" w Żorach
Znak sprawy
Ek I-6210/00007/08
Data wydania
2008-03-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miejska Żory, al. Wojska Polskiego 25, Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii UM Rybnika, ul.Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03