Numer wpisu
133/B/2008
Dotyczy
Postanowienie-brak raportu o oddziaływ na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.”
Znak sprawy
Ek I-7624/00010/08
Data wydania
2008-04-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia "Rybnik" S.A. ul. podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03