Numer wpisu
134/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwoolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 745/270, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00081/08
Data wydania
2008-03-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03