Numer wpisu
145/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 654/72, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej ulicy Raciborskiej 260 w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00074/08
Data wydania
2008-04-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Miejsce przechowywania
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Raciborska 260; 44 – 273 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-28