Numer wpisu
146/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2773/54, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Matejki 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00085/08
Data wydania
2008-04-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE ENERGETYKI „ERPRO” Sp. z o.o., ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-28