Numer wpisu
149/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 926/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej 7 w Rybniku - Chwałęcicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00123/08
Data wydania
2008-04-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Eryk Rezner, ul. Pniowska 7; 44 – 292 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-28