Numer wpisu
150/B/2008
Dotyczy
Zgoda na usunięcie 4 szt. drzew i 34 m2 krzewów z terenu skweru zieleni otaczającego pomnik "Bojowników o wolność i niepodległość Polski"w związku z przebudową skweru
Znak sprawy
Ek I-7635/00127/08
Data wydania
2008-04-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64 , 44 -210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-28