Numer wpisu
152/B/2008
Dotyczy
Opinia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7662/00001/08
Data wydania
2008-03-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Budownictwo Energetyczne "ESZBUD" Sp. z o.o., ul. Fryderyka Skarbka 6/3, 59-220 Legnica
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy prac na Stacji Elektroenergetycznej Wielopole
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-28