Numer wpisu
154/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy
Ek I-7640/00002/08
Data wydania
2008-02-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Greif Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-28