Numer wpisu
155/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7640/00001/08
Data wydania
2008-01-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Zn-ZAMEL Sp. z o.o. ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29