Numer wpisu
156/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7640/00001/07
Data wydania
2007-03-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29