Numer wpisu
158/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7640/00003/07
Data wydania
2007-12-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rettig Hesting Sp. z o.o. ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29