Numer wpisu
160/B/2008
Dotyczy
Zmiany zezwolenia upoważniające do uczestnictwa we wspłnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2
Znak sprawy
Ek I-7640/00005/07
Data wydania
2007-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie ul. Rymera 4 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29