Numer wpisu
163/B/2008
Dotyczy
Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku”
Znak sprawy
Ek I-7624/00018/08
Data wydania
2008-04-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju ul. Wrocławska 2 44-335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29