Numer wpisu
164/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1031/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy K. E. N. 42 A w Rybniku - Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00117/08
Data wydania
2008-04-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Maciej Gajerski, ul. Komisji Edukacji Narodowej 42 A; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29