Numer wpisu
165/B/2008
Dotyczy
postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu o oddziaływ. na środowisko przeds. pn: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.
Znak sprawy
Ek I-7624/00010/08
Data wydania
2008-04-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia RYBNIK S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29