Numer wpisu
166/B/2008
Dotyczy
postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie”
Znak sprawy
Ek I-7624/00002/08
Data wydania
2008-02-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zbigniew Trawnik ul. Kościuszki 18/4 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29