Numer wpisu
167/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 611/80, 612/81, 613/79, 614/79, 615/81, 616/80, 618/78, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cienistej w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00116/08
Data wydania
2008-04-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA Najświętszego Serca Pana Jezusa Niedobczyce, ul. Michała Wołodyjowskiego 5; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29