Numer wpisu
168/B/2008
Dotyczy
postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98
Znak sprawy
Ek I-7624/00021/08
Data wydania
2008-04-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Marek Gajewski ul. Zebrzydowicka 117c 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29