Numer wpisu
172/B/2008
Dotyczy
Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 1845/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00125/08
Data wydania
2008-04-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Kazimiera i Grzegorz Wolnik, ul. Wolna 3; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29