Numer wpisu
175/B/2008
Dotyczy
Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 1029/96, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Ligonia 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00129/08
Data wydania
2008-04-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Ewa Rębiś, ul. Juliusza Ligonia 6; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29