Numer wpisu
176/B/2008
Dotyczy
Opinia do decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7662/00002/08
Data wydania
2008-04-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych "ZSRG" Sp. z o.o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy odmetanowania w kopalniach "Chwałowice" i "Jankowice"
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29