Numer wpisu
177/B/2008
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00017/08
Data wydania
2008-03-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REN-ROB, ul. Pułaskiego 7/319, 42-300 Myszków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy rozbiórki na terenie szybu 4 KWK "Jankowice"
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29