Numer wpisu
179/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00019/08
Data wydania
2008-03-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SUROWIEC Sp. z o.o., ul. Rymera 19 D, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29