Numer wpisu
181/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących na terenie działki nr 909/31, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej 3 w Rybniku - Gotartowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00118/08
Data wydania
2008-04-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików, ul. Ziołowa 3; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29