Numer wpisu
183/B/2008
Dotyczy
pozwolenie wodnoprawne dla p. Marka Gruszka na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni i serwisu ogumienia (w Rybniku przy ul. Szulika) do kanalizacji sanitarnej
Znak sprawy
Ek I-6210/00011/08
Data wydania
2008-04-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Marek Gruszka, ul. Korczaka 5, Jankowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29