Numer wpisu
184/B/2008
Dotyczy
postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn.:Zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)
Znak sprawy
Ek I-7624/00025/08
Data wydania
2008-04-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELOROS Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29