Numer wpisu
188/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 4017/563, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1 w Rybniku - Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00122/08
Data wydania
2008-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ul. Gabrieli Zapolskiej 1; 44 – 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29