Numer wpisu
189/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1453/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zbożowej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00137/08
Data wydania
2008-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Mirosława Listewnik - Grzegorzek, ul. Zbożowa 7; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-29