Numer wpisu
196/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 2782/90, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta 35 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00102/08
Data wydania
2008-05-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY, ul. Piasta 35; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30