Numer wpisu
197/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1664/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00161/08
Data wydania
2008-05-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Walerian Knesz, ul. Bolesława Śmiałego 13; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30