Numer wpisu
198/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 3641/130, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00151/08
Data wydania
2008-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku, ul. Jana Kilińskiego 26; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30