Numer wpisu
199/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z części terenu firmy GETEX przy ul. Gruntowej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00013/08
Data wydania
2008-05-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
p. Tadeusz Goł, GETEX, ul. Gliwicka 38, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decuzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30